Rekonstruktion:

Sådan døde fiskerne

4. august 2014 mister to fiskere livet, og to andre personer bliver hjerneskadede i en af de største arbejdsrelaterede dødsulykker i Danmark i de seneste 10 år. Læs her, hvad der skete.

Kl. ca. 21.40

Mandag 4. august 2014 lægger fiskekutteren “Susanne H” til kaj i Strandby Havn i Nordjylland. Om bord på kutteren er den 58-årige skipper Hans Jørgen Hansen og hans 21-årige nevø, fisker Morten Christensen. De er netop kommet i land efter knap to dages industrifiskeri på havet.

 

Morten Christensen var blevet ansat som det eneste besætningsmedlem nogle få måneder forinden. Her afløste han sin fætter Dan Hansen, der er søn af skibets skipper.

 

“Susanne H” blev bygget i 1982 på et skibsværft i Holland. Det blå og hvide fiskeskib er 5,6 meter bredt, 18,41 meter langt og 52,6 tons tungt.

 

Skibet er indrettet med et bakdæk med en lastluge øverst. Herfra kan trawlet/voddet trækkes hen og åbnes, hvorefter fiskene kan komme ned på selve arbejdsdækket. Fra arbejdsdækket kan fiskene via et hul føres ned i selve lastrummet. Der er adgang til bageste del af lastrummet via en losseluge med en stige.

 

Af hensyn til lasten og sikkerheden er lastrummet indrettet således, at der er mulighed for at lave opdelinger af rummet både vandret og lodret. For på den måde at undgå, at lasten “ruller” under sejladsen, hvilket kan gøre skibet ustabilt. Lastrummet er cirka 40 kubikmeter stort og kan laste cirka 45 ton.

 

“Susanne H” er på ulykkestidspunktet ejet af skipper Hans Jørgen Hansen og hans søn Dan Hansen. De ejer hver en halvdel af fiskefartøjet, som har hjemsted i det lille fiskersamfund Strandby lidt nord for Frederikshavn.

  

Kl. ca. 22.00

Begynder fisker Morten Christensen og skipper Hans Jørgen Hansen at losse fangsten.

 

I lasten på skibet er der brislinger, også kaldet skarpsild. Brislinger er udbredt i danske farvande og bliver hovedsageligt anvendt som industrifisk, der også kaldes skidtfisk.

 

På kajen på Strandby Havn står 24-årige Nick Vejle i sit sorte arbejdstøj. Slagterlærlingen har de seneste fire ugers tid været ansat på deltid som pumpemand hos Grenaa Lossekompagni, der samme dag af skibets skipper har købt fangsten af brislinger. Nick Vejle tømmer lastrummet på kutteren ved hjælp af en slange, der pumper skidtfiskene op i en lastbil på kajen.

Kl. ca. 22.20

Hører Nick Vejle, at Morten Christensen råber om hjælp om bord på kutteren. Efterfølgende river Nick Vejle døren op til lastbilens førerhus, hvor en mandlig chaufførafløser fra firmaet HF-Transport fordriver ventetiden med sin Ipad og mobiltelefon. Nick Vejle råber om hjælp. Han virker forvirret og oprevet ifølge lastbilchaufføren, der dog forstår, at der er noget helt galt på fiskebåden.

Chaufføren kender kun pumpemanden flygtigt, og han kender slet ikke de to om bord på fiskekutteren.

 

Både Nick Vejle og lastbilchaufføren løber over til kutteren. Her kan chaufføren se en mand ligge livløs nede i lasten af fisk. Manden i lasten er iført gult eller orange gummitøj. Lastbilchaufføren kan ikke få øje på den anden mand om bord på fiskefartøjet.

 

Ifølge chaufføren vil Nick Vejle have, at de to kravler ned i skibets lastrum. Men chaufføren siger, at det er for farligt.

 

Nick Vejle springer ned i lastrummet. Chaufføren ser, at fiskene når pumpemanden til cirka midt på livet. Nick Vejle bakser med den livløse mand i lasten. Kort efter mister Nick Vejle selv bevidstheden og falder ifølge chaufføren ned oven på den livløse mand i lastrummet.

 

Chaufføren er klar over, at det er meget farligt at gå ned i lasten, fordi fiskene udvikler ammoniakdampe. Han kan ikke se andre i nærheden på havnen. Og heller ikke finde en bådshage eller lignende, der kan bruges som et hjælperedskab.

 

Derefter forsøger lastbilchaufføren selv at klatre et stykke ned i lastrummet for at se, om han kan nå mændene. Men han opgiver og kravler op igen. I den forbindelse mister chaufføren sine træsko.

 

Lastbilchaufføren ringer 112.

 

Kl. 22.23

Modtager Nordjyllands Politi alarmmeddelelsen. Nordjyllands Politi sender seks politifolk fordelt på tre biler til ulykkesstedet.

 

Ifølge lastbilchaufføren ankommer de første ambulancer hurtigt.

 

Ambulanceleder Erik Schack oplyser til Fagbladet 3F, at han springer om bord på kutteren og kigger ned i lasten. Stanken er styg. Han får svovlbrintedampe op i ansigtet, og han trækker sig tilbage. Erik Schack afventer, at brandmænd med røgdykkerudstyr på forsvarlig vis kan gå ned i lastrummet.

 

Falcks redningsmandskab, akut-lægebil, paramediciner og fire ambulancer bliver rekvireret til ulykkesstedet.

 

Kl. 22.36

Får en af politibilerne under udrykning kontakt til ambulanceleder Erik Schack. Han har netop sendt den første røgdykker ned i skibets lastrum for at begynde bjærgningen af de tre mænd. Erik Schack oplyser til politiet, at alle tre mænd ligger med hovedet under vand.

Kl. 22.46

Ankommer den ene patruljebil til ulykkesstedet.

 

Pumpemand Nick Vejle har puls, da røgdykkerne løfter ham ud over skibssiden og ind på land. Nu er han i ambulance på vej til Aalborg Universitetshospital.

 

Erik Schack oplyser, at der også er rekvireret en redningshelikopter og beder politipatruljen om at gøre klar og lave plads til en landingsplads. To politibetjente rydder derefter et større areal på kajpladsen nær fiskekutteren. Pladsen bliver afmærket med minestrimmel og patruljevognens udryknings-lyssignaler.

 

Den første af de to fiskere, der bliver bjærget fra lastrummet, er en ung mand med en tatovering på den ene arm, hvor der står “Morten”.

 

Falckreddere og paramedicinere giver førstehjælp.

Kl. 23.08

Erklærer en kvindelig læge den unge mand for død. Manden bliver senere identificeret som værende Morten Christensen.

 

Den tredje politipatrulje ankommer. Politiet rekvirerer nu Arbejdstilsynet til ulykkesstedet, da der er tale om en arbejdsulykke.

Kl. 23.12

Erklærer lægen den anden mand for død. Manden bliver senere identificeret som værende Hans Jørgen Hansen.

Kl. 23.15

Ankommer en mandlig fisker til ulykkesstedet. Han havde netop lagt til kaj umiddelbart foran fiskekutteren, hvor ulykken var sket. Manden kender de to, der var om bord på “Susanne H”. Han besigtiger dem i hver sin ambulance – og konstaterer, at der er tale om skipper Hans Jørgen Hansen og hans nevø, fisker Morten Christensen.

                  

Politiet på stedet bliver kontaktet af havnechefen, der har hørt om ulykken. Havnechefen skaffer via havnekontoret oplysninger om de to afdøde, der derved bliver endelig identificeret.

Kl. 23.25

Lander redningshelikopteren på den forberedte landingsplads på kajen. Men der er ikke brug for helikopteren og dens personale, idet der ikke længere er tilskadekomne personer på ulykkesstedet.

Kl. 23.45

Afhører politiet telefonisk ejeren af og direktøren for Grenaa Lossekompagni, Jan Kvist Nielsen, i otte minutter. Han forklarer, at han er blevet telefonisk kontaktet af nogle fiskere fra Strandby Havn. De havde oplyst, at en af hans ansatte, Nick Vejle, var kommet til skade i en arbejdsulykke på havnen.

Kl. 23.50

Ankommer to mandlige tilsynsførende fra Arbejdstilsynet. De skal lave en undersøgelse af gerningsstedet og omstændighederne. Men da det vurderes ikke at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gå om bord på kutteren og besigtige lastrummet, bliver gerningsstedsundersøgelsen ikke gennemført.

 

Der er vindstille på tidspunktet.

 

Arbejdstilsynet konstaterer, at der er naturlig ventilation gennem den åbenstående luge til lastrummet. Og at der ikke var tegn på mekanisk ventilation i lastrummet.

 

Arbejdstilsynet udsteder et strakspåbud til rederiet P/R Susanne for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Redderiet er på dette tidspunkt ligeligt ejet af skipper Hans Jørgen Hansen og hans søn Dan Hansen.

 

Om begrundelsen for strakspåbuddet skriver Arbejdstilsynet, at der ved temperaturer over 0 grader C. sker en delvis forrådnelse af fiskelasten. Ved forrådnelse dannes kuldioxid, svovlbrinte og andre giftige og ildelugtende luftarter, som alle fortrænger den lettere almindelige luft. Det medfører risiko for kvælning som følge af iltmangel, skriver tilsynet.

 

“Det er Arbejdstilsynets vurdering, at faren for kvælning ikke var effektivt forebygget under udførelsen af arbejdet, idet besætningen befandt sig i kutterens lastrum under arbejdet med losning af fisk uden, at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod udsættelse for iltmangel og farlige gasser, bl.a. svovlbrinte, hvilket medførte, at besætningen blev udsat for påvirkninger med døden til følge.”

 

Arbejdstilsynet udsteder også strakspåbud til Grenaa Lossekompagni for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

 

“Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der i forbindelse med arbejdet ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risikoen for kvælning, idet pumpemanden færdedes i skibets lastrum uden foranstaltninger til sikring mod udsættelse for iltmangel og farlige gasser, bl.a. svovlbrinte, hvilket medførte, at han mistede bevidstheden.”

Kl. ca. 00.30

Tirsdag 5. august 2014 underretter en politipatrulje Morten Christensens forældre og hans 15-årige lillebror om dødsulykken i deres hjem i Kvissel.

Kl. 00.55

Underretter den ene politipatrulje hustruen til afdøde Hans Jørgen Hansen på hendes hjemmeadresse i Strandby.

Kl. 01.25

Underetter en politipatrulje Nick Vejles kæreste om ulykken og hans tilstand. Det sker i hendes og Nick Vejles hjem i Frederikshavn.

Kl. 12.45 til kl. 13.05

Foretager en politiassistent hos Nordjyllands Politi sammen med formanden for Strandby Fiskeriforening besigtigelse af fiskekutteren “Susanne H”.

 

Det konstateres, at der ikke er nogen foranstaltninger installeret på skibet, som kunne tilkendegive, hvis luften i lastrummet er giftig eller farlig at opholde sig i. Det er op til skipperen at vurdere, om det er forsvarligt at være i lastrummet.

Kl. 13.20

Bliver der afholdt retslægeligt ligsyn i et kapel. Der er en kraftig lugt af svovlbrinte fra de to afdøde. Dødsårsagen kan ikke umiddelbart fastlægges. Men konklusionen om dødsårsagen er “mulig forgiftning”.

 

Der bliver ikke foretaget obduktion af de to afdøde fiskere efter ønske fra deres familier.