I Norge har en virksomhed fået en bøde på 8,5 millioner kroner efter en dødsulykke. Det er rekord. I Danmark er den største bøde 210.000 kroner.

Dødsulykke kan koste 8,5 milllioner i Norge

Arbejdsgivere i Norge og Sverige risikerer at få million-bøder for dødsulykker og grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Danmark halter langt efter på området, mener forsker.

Straffen skærpet tre gange

Straffen for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen herhjemme er blevet skærpet tre gange siden 2008:

  • I 2008 blev det indført, at det er en skærpende omstændighed, at overtrædelsen har medført alvorlig personskade eller dødsfald.
  • I 2012 blev der indført differentierede bøder, så bøden udmåles under hensyn til antallet af ansatte i virksomheden.
  • Per 1. januar 2016 blev det indført, at bøden skal forhøjes yderligere, når der foreligger skærpende og - eller - særligt skærpende omstændigheder.

 

Bødens størrelse afhænger blandt andet af:

  • Overtrædelsens grovhed.
  • Om overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge.
  • Om overtrædelsen er forbundet med andre skærpende eller særligt skærpende omstændigheder. For eksempel, at der har været fare for - eller sket skade på - en ung under 18 år.
  • Antal ansatte i virksomheden.
  • Eventuelt tidligere straffe for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.
  • Det forhold, at der er sket en arbejdsulykke med dødelig udgang, er dermed en af flere ting, som har betydning for bødens størrelse.

Kilde: Arbejdstilsynet

210.000 kroner. Det er den største bøde, der i de sidste godt 10 år er blevet givet efter en dødsulykke på jobbet i Danmark. Det viser Fagbladet 3F's aktindsigt hos Arbejdstilsynet.

Til sammenligning vankede der i Norge en over 40 gange højere bøde på 10 millioner norske kroner – svarende til over 8,5 millioner danske kroner – til en virksomhed efter en dødsulykke i en mine på Svalbard i 2005.    

- Det er den højeste bøde, som nogensinde er blevet givet i Norge for brud på arbejdsmiljøloven i en landbaseret virksomhed, siger afdelingsdirektør Gry Singsaas, afdelingen for lov og regler i Direktoratet for Arbeidstilsynet i Norge.
 

Arbejdsmiljøbrud kan koste millioner i Sverige

I Norge er straffen for overtrædelse af arbejdsmiljøloven bøder og op tre års fængsel, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder. Herhjemme er strafferammen bøder - typisk på 25.000 kroner - og op til to års fængsel for grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven, der har medført alvorlig personskade eller døden. I Sverige kan brud på arbejdsmiljøloven i Sverige straffes med bøder og op til et års fængsel.

Desuden kan en virksomhed i Sverige straffes med en bøde på op til 10 millioner svenske kroner for arbejdsmiljøbrud, der reguleres efter den svenske straffelov.

- Og hvis du forvolder en anden persons død, personskade, sygdom eller udsætter andre for fare, er strafferammen bøder og op til seks års fængsel, siger jurist Mikael Syk fra Arbetsmiljöverket i Sverige.

- Men præcis som i Danmark er der endnu ingen i Sverige, som er blevet idømt fængselsstaf for arbejdsmiljøbrud. Det er sket, at nogen har fået en betinget dom, men det mest almindelige er bøder, siger han.
 

Forsker: Større bøder har en effekt

Ole Gunni Busck er lektor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet og forsker i arbejdsmiljø. Han mener, at større bøder og en større brug af betingede eller ubetingede fængselsstraffe til arbejdsgivere efter dødsulykker med grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven vil have en præventiv effekt.

- Det er jeg slet ikke i tvivl om. Strafferammen på op til to års fængsel til arbejdsgiveren bliver reelt ikke udnyttet herhjemme i dag, og bøderne efter dødsulykker i Danmark er meget lave i forhold til for eksempel Sverige og Norge, siger Ole Gunni Busck.

- En bøde på 210.000 kroner vil formentlig kunne mærkes på en mindre virksomhed, men for en større har den ingen betydning. Der handler det mere om image og om, at en dødsulykke giver dårlig omtale i medier, siger han.
 

Afgifter er med til at forebygge dødsulykker

I Sverige blev mange af de regler, som tidligere kunne føre til en bøde, hvis de ikke blev overholdt, per 1. juli 2014 erstattet af såkaldte sanktionsafgifter, som er en administrativ straf. Afgifterne er et i forvejen bestemt beløb, som en arbejdsgiver skal betale for brud på bestemte regler. Den mindste sanktionsafgift er på 1.000 svenske kroner. Den højeste på 1.000.000 svenske kroner, svarende til 781.000 danske kroner.

Professor Björn Samuelson er arbejdsmiljøekspert hos Sveriges Byggindustrier, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for 3.200 bygge- og anlægsvirksomheder. Han mener ikke, at højere bøder efter dødsulykker har den store effekt, da dødsulykker aldrig er planlagte.

- Men sanktionsafgifter har en præventiv effekt i forhold til at forhindre, at de overhovedet sker, og arbejdsmiljøloven bliver overholdt, siger Björn Samuelson.