Alvidas Jančauskas (tv.) sammen med sin datter Aurelija Jančauskaitė og sit barnebarn, som han kun nåede at se to gange inden sin død.

Dødsulykke koster arbejdsgiver 70.000 kroner

En dansk tømrer- og snedkervirksomhed slipper for en tur i retten efter at have accepteret at betale en bøde efter en arbejdsulykke i august 2016. Ulykken kostede den 48-årige litauer Alvidas Jančauskas livet.

Sagen kort

  • 2. august 2016: 48-årige Alvidas Jančauskas fra Litauen falder cirka otte meter ned på en byggeplads i Dragør og bliver alvorligt kvæstet. Arbejdstilsynet udsteder et forbud og et strakspåbud til tømrer- og snedkervirksomheden L.J Montage. Al arbejde skal indstilles, indtil sikkerheden er i orden. L.J Montages ejer, Lars Bjarne Jensen, oplyser ifølge tilsynet, at han har planlagt, hvordan arbejdet skulle udføres. At han har instrueret den ene af tre litauere, som kunne engelsk, og at denne litauer efterfølgende har instrueret sine to landsmænd. Ejeren oplyser også, at han selv har ført tilsyn med arbejdet.
  • 4. august 2016: Arbejdstilsynet skriver til L.J Montage, at virksomheden er det “korrekte tilsynsobjekt” i og med, at virksomheden leverer materialer, fører tilsyn med det udførte arbejde og instruerer personerne i arbejdets udførelse. “Det er Arbejdstilsynets vurdering, at virksomheden ikke har sikret forsvarlige adgangsveje til arbejdsområde på tagfladen. Der er i vurderingen lagt vægt på, at de beskæftigede personer skulle gå på bjælkerne, som var placeret ca. en meter fra hinanden, for at komme hen til arbejdsområdet, og at de derfra skulle stå og arbejde fra bjælkerne”, skriver tilsynet. Og videre: “Dette medvirker til, at der unødigt opstår ulykkesrisici for fald og snublen og for fald til lavere niveau, som kan medføre, at de beskæftigede pådrager sig alvorlige skader med død til følge”, skriver Arbejdstilsynet.    
  • 8. august 2016: L.J Montage skriver til Arbejdstilsynet, at der nu er blevet opsat sikkerhedsnet, og at der er monteret rækværk med hånd- og knælister.
  • 24. august 2016: Arbejdstilsynet kommer på kontrolbesøg på byggepladsen i Dragør og udsteder to strakspåbud til L.J Montage om at sikre psykisk førstehjælp efter ulykken 2. august og om at sikre forsvarlig adgangsvej til arbejdsstedet på en tagkonstruktion.
  • 29. august 2016: Alvidas Jančauskas dør på et hospital i Litauen.
  • 27. juni 2017: En planlagt retssag i Københavns Byret bliver aflyst, da L.J Montage kort forinden accepterer at betale en bøde på 70.000 kroner for overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

En bøde på 70.000 kroner. Det er, hvad den danske tømrer- og snedkervirksomhed L.J Montage i Arden i Nordjylland slipper med at skulle betale efter alvorlig sjusk med sikkerheden i forbindelse med en arbejdsulykke sidste år, der endte med at koste den 48-årige litauer Alvidas Jančauskas livet.

Ulykken skete på en byggeplads på A.P. Møllers Allé 43 i Dragør tirsdag 2. august 2016. Her var Alvidas Jančauskas og hans kolleger i gang med at isolere tagkonstruktionen på en cirka 30 meter bred hal. Ifølge Fagbladet 3F’s aktindsigt i sagen hos Arbejdstilsynet bestod hallens tagkonstruktion af en række bjælker monteret oven på en bærende stålkonstruktion. Bjælkerne var placeret med en afstand på en meter fra hinanden, og der var monteret taglægter på undersiden af bjælkelaget.

Men ifølge Arbejdstilsynet var der ikke etableret nogen former for sikring imod gennemstyrtning i tagkonstruktionen. Og da Alvidas Jančauskas under arbejdet trådte på en lægte, som var fastgjort under tagspærene, gav lægten efter.

Faldt otte meter ned

Alvidas Jančauskas faldt cirka otte meter ned og landede på et betongulv. Ulykken skete for øjnene af hans voksne søn og flere andre. Efter ulykken blev Alvidas Jančauskas svært kvæstet kørt i ambulance til Rigshospitalet i København. Han havde kraniebrud, brækket flere knogler i ansigtet, brud på nakke- og brysthvirvler samt flere andre kvæstelser.

Alvidas Jančauskas døde mandag 29. august 2016 efter 27 dage i koma.

På et tilsynsbesøg kort efter ulykken konstaterede Arbejdstilsynet, at “faren for de ansattes sikkerhed og sundhed var betydelig og overhængende…”. Tilsynet udstedte derfor et forbud til L.J Montage, der via et litauisk vikarbureau havde hyret Alvidas Jančauskas og to andre litauiske håndværkere til at udføre arbejdet på tagkonstruktionen. Forbuddet betød, at al arbejdet på byggepladsen straks skulle indstilles. Den danske tømrer- og snedkervirksomhed fik desuden et strakspåbud om at sikre forsvarlige adgangsveje til arbejdsområdet på tagkonstruktionen.

Synligt påvirkede

Ifølge Arbejdstilsynets oplysninger fortalte arbejdsgiveren, at de beskæftigede på byggepladsen gav førstehjælp og forsøgte at “genoplive” Alvidas Jančauskas. Arbejdsgiveren fortalte også Arbejdstilsynet, at arbejdere på byggepladsen i tiden efter ulykken var overladt til sig selv og til at tale med hinanden om hændelsen. De var ifølge Arbejdstilsynet “synligt påvirkede” af ulykken og sad uroligt, sank dybt, kiggede væk, negligerede ulykken eller havde svært ved at huske, hvad der var sket. 

Da Arbejdstilsynet 24. august kom på kontrolbesøg, oplyste arbejdere på byggepladsen, at de efter ulykken 2. august var taget hjem, og at de allerede dagen efter havde påbegyndt deres arbejde igen. Samt at de efter ulykken havde talt med hinanden, og at arbejdsgiveren ikke havde talt med dem om hændelsen. Kontrolbesøget førte til yderligere to strakspåbud til L.J Montage om at iværksætte psykisk førstehjælp efter ulykken samt at sikre en forsvarlig adgangsvej til arbejdet på hallens tag.

Slap for en tur i retten

På grund af den dårlige sikkerhed i forbindelse med ulykken indstillede Arbejdstilsynet til anklagemyndigheden, at der blev rejst retlig tiltale mod L.J Montage for flere brud på arbejdsmiljøloven og flere overtrædelser af bekendtgørelserne om bygge- og anlægsarbejde og bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

Retssagen var berammet til tirsdag 27. juni 2017 i København Byret, hvor anklagemyndighedens påstand var en bøde på 70.000 kroner. Retssagen blev dog aflyst med kort varsel, da indehaveren af L.J Montage, Lars Bjarne Jensen, indvilgede i at betale beløbet. Det oplyser Københavns Politi til Fagbladet 3F.

Lars Bjarne Jensen oplyser til Fagbladet 3F, at han ønsker ikke at udtale sig om sagen.

En bøde bringer ham ikke tilbage

Ifølge den afdøde Alvidas Jančauskas' i dag 22-årige datter, Aurelija Jančauskaitė, der bor i Litauen, har familien ikke modtaget dokumenter eller sagsakter om dødsulykken fra hverken L.J Montage, Arbejdstilsynet eller politiet.

Og det ændrer ikke på Aurelija Jančauskaitės tab og savnet af hendes far, at L.J Montage har indvilget i at betale en bøde på 70.000 kroner, inden sagen kom for retten.

- Jeg havde ikke forventet noget af retssagen. Min far er her ikke længere, og hverken penge eller en bøde bringer ham tilbage, siger Aurelija Jančauskaitė til Fagbladet 3F.