Tanja Johansen og Nick Vejle med deres to børn William og Christian. Nick Vejle mistede talens brug efter en hjerneskade, men har fået lidt stemme tilbage.

Nick får erstatning efter dødsulykke

Retten i Hjørring har dømt Grenaa Lossekompagni til at betale erstatning til Nick Vejle, der var tæt på at dø i forbindelse med sit forsøg på at redde to nødstedte fiskere.

Ulykken anerkendt som arbejdsskade

Sideløbende med retssagen har Nick Vejle en verserende sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES.

AES har anerkendt arbejdsulykken som en arbejdsskade og vurderet hans méngrad til 65 procent.

AES mangler fortsat at lave en endelig opgørelse af hans tab af erhvervsevne. 

Grenaa Lossekompagnis forsikringsselskab er ikke tilfreds med, at AES har anerkendt Nick Vejles arbejdsskade og har undervejs i forløbet påklaget afgørelsen til Ankestyrelsen. Forleden afviste styrelsen klagen fra forsikringsselskabet. 

Erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste. Det har Retten i Hjørring nu tilkendt 28-årige Nick Vejle, der fik en hjerneskade i forbindelse med en arbejdsulykke. Ved ulykken 4. august 2014 omkom to fiskere i lastrummet på en fiskekutter i Strandby Havn i Nordjylland.

Nick Vejle arbejdede som pumpemand på havnekajen og sugede skidtfisk fra kutteren over i en lastbiltank. Da han hørte et nødråb fra fiskekutteren, hoppede han ned i dens lastrum for at redde de to nødstedte fiskere. I lastrummet faldt han selv bevidstløs om i dampene af svovlbrinte.  

Nick Vejle lå i lastrummet i en halv times tid og var selv tæt på at dø, inden han blev reddet op af røgdykkere fra Frederikshavn Brandvæsen.

Efter ulykken er Nick Vejle kommet til at lide af alvorlige taleforstyrrelser, spiseproblemer, epilepsi, og han har problemer med at koordinere sine bevægelser. Hans funktionsevne i venstre side af kroppen er kraftigt nedsat.

- Jeg er meget glad for, at jeg fik medhold i retten, skriver Nick Vejle i en SMS til Fagbladet 3F.

Han ønsker ikke at oplyse størrelsen på den godtgørelse, som retten har tilkendt ham.

Pumpemand: Vidste ikke det var farligt

Nick Vejle var på ulykkestidspunktet ansat på deltid i et bijob hos Grenaa Lossekompagni, mens han var i gang med at uddanne sig til industrislagter. Han ville spare penge sammen til hus.

Nick Vejle havde været ansat i fire uger, da arbejdsulykken skete. Forud for ulykken havde pumpemanden aldrig hørt om, at der kunne være problemer med, at fisk afgav gas, forklarede han i retten. Han havde heller ikke fået at vide, at han kun måtte blive på kajen.

Den dengang 24-årige pumpemand var under arbejdet på kajen hverken udstyret med åndedrætsværn eller en såkaldt H2S-måler, der kan måle svovlbrinte. 

Nick Vejle forklarede i retten, at han i nødsituationen ikke overvejede, at det kunne være farligt for ham at hoppe ned i lastrummet.

Hans redningsaktion lykkedes ikke. Den 21-årige erhvervsfisker Morten Christensen omkom i lastrummet. Det samme gjorde hans onkel, den 58-årige skipper Hans Jørgen Hansen.

Læs Fagbladet 3F’s longread om dødsulykken: Døden i lasten 

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Nick Vejle blev svært hjerneskadet, da han i 2014 forsøgte at redde to fiskere i lastrummet på en fiskekutter.
Nick Vejle blev svært hjerneskadet, da han i 2014 forsøgte at redde to fiskere i lastrummet på en fiskekutter.

Havde krævet frifindelse

Ejer af og direktør hos Grenaa Lossekompagni, Jan Kvist Nielsen, havde krævet frifindelse i sagen. Han mente ikke, at firmaet var erstatningsansvarlig for Nick Vejles arbejdsskade.

Direktøren er meget fåmælt, da Fagbladet 3F ringer for at få hans kommentarer til dommen:

- Jeg har ikke fået dommen. Jeg har ingen kommentarer, siger Jan Kvist Nielsen og afbryder telefonforbindelsen.  

Af rettens dom fremgår det, at direktørens synspunkt under sagen var, at Nick Vejle alene var ansat til at betjene en pumpe fra kajkanten. Og at pumpemanden intet havde at gøre nede på de fiskekuttere, hvis lastrum skulle tømmes for fisk. Ved ulykken var der tale om en abnorm handling, mente direktøren.

Arbejdsopgaven kan udføres på baggrund af en enkel instruktion og fordrer ikke noget tilsyn, har direktøren fremført under sagen.    

Arbejdsgiveren har også under sagen vurderet, at den H2S-måler – der reagerer på svovlbrinte-dampe – ikke ville have gjort nogen forskel ved ulykken.

I videoen kan du se Nick Vejle og hans hustru Tanja Johansen tale om Nicks fremskridt efter ulykken.

Advokat: Ikke instrueret ordentligt

Advokat Marianne Fruensgaard fra firmaet HjulmandKaptain har ført sagen for Nick Vejle, der på ulykkestidspunktet var medlem af fagforeningen NNF.

- Retten fandt ikke, at Nicks daværende arbejdsgiver havde instrueret ham ordentligt i den potentielle risiko ved hans arbejde, siger hun.

Advokaten påpeger, at Grenaa Lossekompagni efter ulykken fik et strakspåbud om, at der ved lossearbejdet på kajen skal bruges en såkaldt H2S-måler. 

- Var Nick blevet ordentligt instrueret i arbejdet, og havde han haft sådan en måler, ville han have været opmærksom på risikoen ved at gå om bord på kutteren for at hjælpe de to fiskere i lastrummet. Chaufføren på den lastbil, som fiskene blev suget op i, kendte risikoen og vidste modsat Nick, at han skulle passe på, siger hun.

Retten: Erstatning skal ikke sættes ned

Retten i Hjørring afgjorde, at det var Grenaa Lossekompagnis forpligtigelse mere generelt at instruere Nick Vejle om de risici, der kunne være forbundet med at gå om bord på kutterne.

Byretten mener, at firmaet har handlet ”ansvarspådragende” og derfor er erstatningsansvarlig for følgerne af arbejdsulykken, fremgår det af dommen.   

Grenaa Lossekompagni havde under sagen gjort gældende, at pumpemanden med sine øjne kunne se de to livløse fiskere i lastrummet og dermed konstatere, at det måtte være forbundet med stor fare at gå derned. Men Retten i Hjørring afgjorde, at Nick Vejles erstatning ikke skulle bortfalde eller sættes ned som følge af ”egen skyld” ved ulykken.