28-årige Nick Vejle blev svært hjerneskadet, da han forgæves forsøgte at redde to nødstedte fiskere i et lastrum fyldt med livsfarlig svovlbrinte.

Firma vil ikke betale erstatning til hjerneskadede Nick

Landsretten skal nu afgøre, om Nick Vejle skal have erstatning efter en arbejdsulykke, hvor han blev hjerneskadet. Grenaa Lossekompagni ApS vil ikke betale erstatning.

Om Grenaa Lossekompagni

Grenaa Lossekompagni opkøber fisk og sælger dem videre. Det drejer sig om sild, brisling, tobis, blåhvilling og makrel til både konsum, proteinfisk, mink- og fiskefoder.

Ejer af og direktør for Grenaa Lossekompagni, Jan Kvist Nielsen, oplyste ifølge dombogen under retssagen, at firmaet opkøber fisk over hele verden og har en omsætning på 700-800 millioner kroner om året.

Virksomheden har ikke noget med selv fiskeriet at gøre. Firmaet opkøber kun lasten.  

 

 

Retten i Hjørring har for nylig tilkendt erstatning til 28-årige Nick Vejle, der fik en hjerneskade, da han forsøgte at redde to livstruede fiskere i lastrummet på en fiskekutter.

Men den tidligere pumpemand skal ikke have erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste. Det mener hans tidligere arbejdsgiver, Grenaa Lossekompagni ApS, som har netop har anket byrettens dom til landsretten.

Anken ærgrer Nick Vejle.

- Det er meget irriterende. Nu havde jeg lige håbet på, at jeg var ovre alt det her, skriver han i en SMS til Fagbladet 3F.

Han ønsker ikke at oplyse størrelsen på den erstatning, som byretten havde tilkendt ham.

Store problemer med at tale

Arbejdsulykken skete 4. august 2014 på Strandby Havn i Nordjylland. Nick Vejle arbejdede som pumpemand på havnekajen og sugede skidtfisk fra fiskekutteren over i en lastbiltank. Da han hørte et nødråb fra fiskekutteren, hoppede han ned i dens lastrum for at redde de to fiskere.

I lastrummet faldt Nick Vejle bevidstløs om i dampene af svovlbrinte. Hans redningsaktion lykkedes ikke. Den 21-årige erhvervsfisker Morten Christensen omkom i lastrummet. Det samme gjorde hans onkel, den 58-årige skipper Hans Jørgen Hansen.

Nick Vejle lå i lastrummet i en halv times tid og var selv tæt på at dø, inden han blev reddet op af røgdykkere fra Frederikshavn Brandvæsen.

Efter ulykken lider Nick Vejle af alvorlige taleforstyrrelser, spiseproblemer og epilepsi. Han har problemer med at koordinere sine bevægelser, og hans funktionsevne i venstre side af kroppen er kraftigt nedsat.

Læs Fagbladet 3F’s longread om dødsulykken: Døden i lasten 

Pumpemand: Havde ikke fået instruktion

Nick Vejle var på ulykkestidspunktet ansat på deltid i et bijob hos Grenaa Lossekompagni ApS, mens han var i gang med at uddanne sig til industrislagter. Han havde været ansat i fire uger, da arbejdsulykken skete.

Forud for ulykken havde pumpemanden aldrig hørt om, at der kunne være problemer med, at fisk afgav gas, forklarede han i retten. Han havde heller ikke fået at vide, at han kun måtte blive på kajen.

Den dengang 24-årige pumpemand var under arbejdet på kajen hverken udstyret med åndedrætsværn eller en såkaldt H2S-måler, der kan måle svovlbrinte. 

Nick Vejle forklarede i retten, at han i nødsituationen ikke overvejede, at det kunne være farligt for ham at hoppe ned i lastrummet.

Læs også Fagbladet 3F’s rekonstruktion af arbejdsulykken  

Retten: Ansvarspådragende

Retten i Hjørring afgjorde, at det var Grenaa Lossekompagni ApS’ forpligtigelse mere generelt at instruere Nick Vejle om de risici, der kunne være forbundet med at gå ombord på fiskekuttere.

Byretten mener, at firmaet har handlet “ansvarspådragende” og derfor er erstatningsansvarlig for følgerne af arbejdsulykken, fremgår det af dommen.   

Retten i Hjørring afgjorde, at Nick Vejles erstatning ikke skulle bortfalde eller sættes ned som følge af “egen skyld” ved ulykken.  

Ingen kommentarer

Ejer af og direktør hos Grenaa Lossekompagni ApS, Jan Kvist Nielsen, er meget fåmælt, da Fagbladet 3F ringer for at få hans kommentarer til anken:

- Jeg har ingen kommentarer. Ring til advokaten, siger Jan Kvist Nielsen og afbryder telefonforbindelsen uden at svare på spørgsmålet om, hvem advokaten er.  

Fagbladet 3F har tirsdag uden held forsøgt at få kommentarer fra advokat Torben Alexander Rhodin, der førte sagen i byretten for Grenaa Lossekompagni.   

Lossekompagniets direktør Jan Kvist Nielsen havde krævet frifindelse i sagen. Han mente ikke, at firmaet var erstatningsansvarlig for Nick Vejles arbejdsskade.

Af rettens dom fremgår det, at direktørens synspunkt under sagen var, at Nick Vejle alene var ansat til at betjene en pumpe fra kajkanten. Og at pumpemanden intet havde at gøre nede på de fiskekuttere, hvis lastrum skulle tømmes for fisk. Ved ulykken var der tale om en abnorm handling, mente direktøren.

Advokat overrasket

Advokat Marianne Fruensgaard fra firmaet HjulmandKaptain har ført sagen for Nick Vejle, der på ulykkestidspunktet var medlem af fagforeningen NNF. Hun undrer sig over, at dommen fra byretten er blevet anket.

- I forhold til den foreliggende, ret klare dom fra byretten og størrelsen på den tilkendte erstatning er jeg overrasket over, at man også vil ulejlige landsretten med denne sag, siger Marianne Fruensgaard.

- Som arbejdsgiver har man et ansvar, hvis ens medarbejder kommer til skade, og man ikke har givet medarbejderen de fornødne redskaber og den fornødne instruktion om risikoen ved arbejdet, siger Marianne Fruensgaard.

Hun forventer, at sagen tidligst vil komme for landsretten i efteråret 2018 og måske først i 2019.