Over to år efter, at Alvidas Jančauskas døde af sine kvæstelser efter et fald fra otte meters højde ned på et betongulv på en dansk byggeplads, har Arbejdstilsynet nu registreret sagen som en arbejdsrelateret dødsulykke. Her er den 48-årige arbejder fotograferet sammen med sin datter få måneder før ulykken. Privat

Arbejdstilsynet får hård kritik for sjusk med dødsulykker

Det har taget Arbejdstilsynet syv og to år at anerkende, at en polsk og litauisk arbejder døde af deres kvæstelser efter arbejdsulykker i Danmark. "Dybt pinligt", "grotesk" og "stærkt kritisabelt" lyder kritikken fra SF, DF og Enhedslisten.

Døde for flere år siden - først nu anerkendes ulykkerne

  • I marts 2018 beskrev Fagbladet 3F, hvordan en litauisk og en polsk håndværker havde mistet livet efter arbejdsulykker i Danmark - uden at Arbejdstilsynet havde registreret de to dødsulykker.  
  • Ulykkerne skete i 2016 og 2010, hvor de to håndværkere faldt henholdsvis otte og syv meter ned fra et tag og landede på et betongulv. Begge blev alvorligt kvæstet. De endte i koma og døde senere i deres hjemlande.
  • Arbejdstilsynet mente ikke, at der var dokumentation for en sammenhæng mellem de to håndværkeres død og deres arbejdsulykker.
  • Fagbladet 3F’s afsløringer førte til et samråd i maj 2018, hvor beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) bad Arbejdstilsynet undersøge de to ulykker igen.
  • Samtidig slog ministeren fast, at Arbejdstilsynets praksis på området skulle ændres.
  • Arbejdstilsynet er nu nået frem til, at der var en sammenhæng mellem håndværkernes ulykker og deres senere død.
  • Det betyder, at Arbejdstilsynet skal opjustere antallet af dødsulykker i Danmark i 2016 fra 33 til 34, mens antallet af dødsulykker i 2011 skal korrigeres fra 40 til 41.

Arbejdstilsynet skal rette i opgørelserne over, hvor mange personer der har mistet livet efter arbejdsulykker i Danmark.

Det sker, efter at Fagbladet 3F har afdækket, hvordan den 45-årige polske arbejder Adam Szaj i 2011 døde i sit hjemland ni måneder efter, at han faldt syv meter ned på et betongulv på en byggeplads i Hedensted. Og hvordan den 48-årige Alvidas Jančauskas efter 27 dage i koma i august 2016 døde på et hospital i Litauen, efter at han var faldet otte meter ned med hovedet forrest og landet på et betongulv på en byggeplads i Dragør.

Dengang registrerede Arbejdstilsynet ikke de to dødsulykker. Det er først sket nu.

Efterfølgende har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en skriftlig orientering til Beskæftigelsesudvalget i Folketinget slået fast, at der skal være styr på statistikken over dødsulykker.

- Der skal være et retvisende billede af antallet af arbejdsrelaterede dødsulykker, og der må ikke herske tvivl om Arbejdstilsynets opgørelser, skriver han.   

Formand for Beskæftigelsesudvalget i Folketinget, Bent Bøgsted (DF), er ikke tilfreds med den langsommelige proces. 

- Det er stærkt kritisabelt, at Arbejdstilsynet har været så lang tid om at anerkende og registrere de to dødsulykker, siger han og fortsætter:

- Det kræver ikke den store universitetsuddannelse at regne ud, at man bliver slået til lirekasse-mand, hvis man falder ned på et betongulv fra de højder. 

Sagerne undersøges igen

Tilsynet har over for Fagbladet 3F tidligere afvist, at der var en dokumenteret sammenhæng mellem de to arbejderes ulykker og deres død. Men efter at beskæftigelsesministeren pålagde Arbejdstilsynet at stramme op, ændre praksis på området og undersøge sagerne igen, er tilsynet nået frem til, at der i begge tilfælde var tale om arbejdsrelaterede dødsulykker.

 Uddrag af Alvidas Jančauskas' medicinske dødsattest, hvor det fremgår, at han efter lægens vurdering døde efter en arbejdsskade.
Uddrag af Alvidas Jančauskas' medicinske dødsattest, hvor det fremgår, at han efter lægens vurdering døde efter en arbejdsskade. FOTO: Fagbladet 3F

SF: “Dybt pinligt”

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF) håber, at Arbejdstilsynet tager ved lære af fejlene.

- Det er dybt pinligt og uprofessionelt. Jeg undrer mig over, at vi skulle igennem en så lang proces, før Arbejdstilsynet erkender fejlene. Når folk falder ned fra så mange meters højde og bliver alvorligt kvæstede, kan man vel lægge to og to sammen, siger Karsten Hønge.

Arbejdsmiljøordfører Christian Juhl (EL) mener, at sagerne understreger behovet for, at Arbejdstilsynet fremover skal følge op på alle alvorlige arbejdsulykker og indhente oplysninger fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der blandt andet behandler sager om erstatning til efterladte efter arbejdsrelaterede dødsulykker.

- Det er et helt grotesk forløb, som Fagbladet 3F har afdækket. Det er uansvarligt af Arbejdstilsynet, at de to dødsulykker ikke er blevet registreret før nu, siger Christian Juhl.

- Hvis vi ikke får et retvisende billede fra Arbejdstilsynet af, hvor mange der mister livet under arbejde i Danmark, kan vi ikke tilrettelægge den forebyggende indsats ordentligt eller ændre på reglerne, hvis der er behov for det, siger han. 

Kritisk tilstand inden hjemtransport

Fagbladet 3F har siden slutningen af september fire gange bedt Arbejdstilsynet om et svar på status i genvurderingen af Alvidas Jančauskas’ sag. Men de har først svaret i begyndelsen af november, hvor tilsynet henviser til en skriftlig orientering fra beskæftigelsesministeren 22. oktober i år. 

Af den fremgår det, at politiet 31. august i år har fremsendt lægelige oplysninger fra 2016 til Arbejdstilsynet. Oplysninger, hvor Alvidas Jančauskas’ tilstand er beskrevet som kritisk, før han blev transporteret hjem til Litauen. Modsat Arbejdstilsynets hidtidige oplysninger, hvor hans tilstand var beskrevet som stabil. 

- Jeg vil gerne understrege, at det er meget beklageligt, at Arbejdstilsynet først nu fra politiet har modtaget den nødvendige dokumentation for årsagssammenhængen, der gør, at den konkrete sag kan registreres som en dødsulykke, skriver Troels Lund Poulsen til Beskæftigelsesudvalget.

To år gamle oplysninger fra politiet

Alvidas Jančauskas blev obduceret efter sin død. Fagbladet 3F har via aktindsigt i hans sag tidligere beskrevet, hvordan hans medicinske dødsattest viser, at han døde af sine skader efter arbejdsulykken. Ifølge Arbejdstilsynet er det dog de to år gamle oplysninger fra politiet, som gør, at Alvidas Jančauskas’ sag nu er blevet registreret som en dødsulykke.

- Som det fremgår af beskæftigelsesministerens orientering den 22. oktober 2018, fremsendte politiet den 31. august 2018 lægelige oplysninger i sagen, som Arbejdstilsynet ikke tidligere har været i besiddelse af, udtaler kontorchef Katrine Krone, Arbejdstilsynet, i et skriftligt svar til Fagbladet 3F.

- Det fremgår også af orienteringen, at Arbejdstilsynet samlet set på baggrund af de nye oplysninger vurderer, at det kan lægges til grund, at der er årsagssammenhæng mellem arbejdsulykken i 2016 og medarbejderens senere dødsfald i Litauen, hvorfor dødsfaldet registreres som arbejdsrelateret, udtaler hun.

 

45-årige Adam Szaj døde på et hospital i Polen ni måneder efter, at han blev alvorligt kvæstet ved en arbejdsulykke i Danmark.
45-årige Adam Szaj døde på et hospital i Polen ni måneder efter, at han blev alvorligt kvæstet ved en arbejdsulykke i Danmark.

Ingen økonomisk betydning

Det får ingen økonomisk betydning for de efterladte til de to arbejdere, at Arbejdstilsynet nu har registreret deres dødsulykker.

Adam Szajs enke fik allerede i 2012 en erstatning på 806.290 kroner via Arbejdsskadestyrelsen (i dag Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, red.). I Alvidas Jančauskas’ tilfælde har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afvist sagen, da han var udsendt af et udenlandsk firma og derfor ikke var omfattet af arbejdsskadesikringslovens personkreds, der som hovedregel omfatter ansatte i Danmark eller på danske skibe og selvstændige, der har forsikret sig.

Alvidas Jančauskas’ arbejdsgiver i Danmark slap for en tur i retten ved - ifølge politiets oplysninger - i juni 2017 at vedtage en bøde på 70.000 kroner. Adam Szajs arbejdsgiver blev i 2014 idømt en bøde på 65.000 kroner ved Vestre Landsret for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.